Upućena cisterna za opskrbu vode općini Drenje

Temeljem upućenog zahtjeva Općine Drenje prema Vladi RH, ministar obrane Davor Božinović uputio je danas, 25. listopada 2011. godine, cisternu OS RH za opskrbu pitkom vodom općini Drenje. Radi se o cisterni Zapovjedništva za potporu (ZzP) koja će tijekom dana započeti sa opskrbom vode domaćinstava, a na terenu će ostati sukladno potrebama općine.

Osim Općine Drenje, pripadnici HKoV-a i ZZP-a pružaju potporu stanovništvu općine Podgorač  u opskrbi pitkom vodom sa dvije cisterne OSRH, a koje su angažirane za naselja općine Podgorač od  21. listopada 2011. godine.