Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (NN 115/07)

“U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine«, broj 115/02, 182/03, 20/05 i 151/05) u članku 3. stavku 1., iza točke 2.a, dodaju se točke 2.b, 2.c i 2.d koje glase: »2.b Samostalni odjel za protokol, 2.c Samostalni odjel za sukcesiju vojne imovine, 2.d Samostalni odjel za vojni zračni promet«.”

Priloženi dokumenti:
103 KB