Ministar Banožić pojasnio je da bi Republika Hrvatska sudjelovanjem u ovoj misiji nastavila aktivan doprinos u potpori Zajedničke sigurnosne i obrambene politike | Foto: MORH/ F. Klen

Vlada uputila prijedlog Odluke o sudjelovanju u misiji EUMAM u Hrvatski sabor

Vlada Republike Hrvatske uputila je prijedlog Odluke o sudjelovanju pripadnika OSRH u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini u Hrvatski sabor na raspravu i usvajanje

Vlada Republike Hrvatske na 169. sjednici održanoj u četvrtak 24. studenoga 2022. Godine prijedlog Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini uputila je u Hrvatski sabor na raspravu i usvajanje.

Riječ je o misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini „EU MILITARY ASSISTANCE MISSION – UKRAINE – EUMAM“ koja je uspostavljena Odlukom Vijeća EU u cilju doprinosa jačanju vojnih sposobnosti Oružanih snaga Ukrajine. Misija će trajati dvije godine i provodit će se na teritoriju država članica, koje će u aktivnostima misije sudjelovati raspoređivanjem pripadnika svojih oružanih snaga u zapovjedništva misije, upućivanjem razmjestivih timova za obuku i provođenjem obuke na svojem teritoriju.

Ministar obrane Mario Banožić pojasnio je da bi Republika Hrvatska sudjelovanjem u ovoj misiji nastavila aktivan doprinos i potvrdila predanost u potpori Zajedničke sigurnosne i obrambene politike i međunarodnoj sigurnosti.

„Iskustvima iz Domovinskoga rata Republika Hrvatska bi značajno pridonijela obuci Oružanih snaga Ukrajine, a sudjelovanje Hrvatske vojske pridonijelo bi i stjecanju praktičnih znanja kroz interakciju s oružanim snagama drugih država članica Europske unije, kao i pripadnicima Oružanih snaga Ukrajine“, rekao je ministar.

Istaknuo je da se provela raščlamba mogućnosti doprinosa u misiji EUMAM pri čemu su definirana područja doprinosa koja uz raspoređivanje stožernih časnika u zapovjedništva misije uključuju i mogućnosti obuke na teritoriju države članica kroz upućivanje razmjestivih timova za obuku te provođenjem obuke na teritoriju Republike Hrvatske.

U tom smislu, ministar Banožić je iznio prijedlog o sudjelovanju Hrvatske vojske u misiji EUMAM: „Predlaže se da u misiji EU koja će se provoditi na teritoriju država članica Europske unije u 2022., 2023. i 2024. godini sudjeluje do 80 pripadnika Oružanih snaga RH, uz mogućnost rotacije. Za provedbu ove misije do 100 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine u 2022., 2023. i 2024. godini može prijeći granicu Republike Hrvatske i ući u Republiku Hrvatsku, uz mogućnost rotacije. Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se na razdjelu Ministarstva obrane u Državnom proračunu“.