Vlada usvojila nacrte odluka o sudjelovanju Hrvatske vojske u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024. | Foto: MORH/ J. Kopi

Vlada usvojila nacrte odluka o sudjelovanju Hrvatske vojske u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.

HV sudjeluje u 11 operacija, misija i drugih aktivnosti u inozemstvu sa 333 pripadnika, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Anušić

Vlada Republike Hrvatske je na 263. sjednici održanoj u četvrtak 16. studenog 2023. godine usvojila nacrte prijedloga odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u operacijama, misijama i drugim aktivnostima u inozemstvu u 2024. godini koji su upućeni u Hrvatski sabor.

Naime, Vlada RH usvojila je nacrte prijedloga odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj, u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj, u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Republici Bugarskoj, u misiji potpore miru “NATO misija u Iraku”, u operaciji potpore miru “SEA GUARDIAN” u Sredozemlju, u operaciji Koalicijskih snaga “INHERENT RESOLVE”, u operaciji Europske unije “EUNAVFOR-ATALANTA” i u operaciji Europske unije “EUNAVFOR MED IRINI”.

Također, Vlada je usvojila Nacrt prijedloga Odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a te Nacrt prijedloga odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranih u okviru Novog modela snaga NATO-a u 2024. godini.

Tom prigodom, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić izvijestio je da Hrvatska vojska trenutačno sudjeluje u 11 operacija, misija i drugih aktivnosti u inozemstvu s ukupno 333 pripadnika.

“Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovanjem u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu dodatno razvijaju svoje sposobnosti, povećavaju razinu interoperabilnosti sa snagama drugih država članica te izravno pridonose jačanju odvraćanja i kolektivne obrane”, rekao je ministar Anušić.

Naime, u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a, u okviru borbene skupine pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država, u Republiku Poljsku je predložen angažman do 90 pripadnika Oružanih snaga s bitnicom Panzer haubica 2000, uz mogućnost rotacije, a u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a, u okviru borbene skupine pod vodstvom Mađarske, upućivanje do 200 pripadnika Oružanih snaga, uz mogućnost rotacije.

Također, predložen je novi angažman Hrvatske vojske s upućivanjem do deset pripadnika Oružanih snaga u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a pod vodstvom Talijanske Republike u Republici Bugarskoj.

Ujedno se u misiju potpore miru “NATO MISIJI U IRAKU” u 2024. godini predloženo je upućivanje do deset pripadnika Oružanih snaga, uz mogućnost rotacije.

U operaciju potpore miru “SEA GUARDIAN” u Sredozemlju predloženo je 2024. godine upućivanje do 35 pripadnika Oružanih snaga i brod Hrvatske ratne mornarice, uz mogućnost rotacije, a u operaciju Koalicijskih snaga “INHERENT RESOLVE” pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država u Zapovjedništvo operacije u Kuvajtu i Iraku upućivanje do tri pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije.

Vezano uz sudjelovanje Hrvatske vojske u operacijama Europske unije predloženo je da se u operaciju Europske unije “EUNAVFOR – ATALANTA” u 2024. godini uputi do 25 pripadnika, a u operaciju “EUNAVFOR MED IRINI” do pet pripadnika, uz mogućnost rotacije.

Također, ministar se osvrnuo na dogovor novog NATO modela snaga koji su saveznici dogovorili na NATO summitu u Madridu 2022. godine istaknuvši: “Budući da dio Novog modela snaga sadrži NATO snage visoke spremnosti, u spremnosti kraćoj od 10 dana, predlaže se donijeti odluku o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranih u okviru Novog modela snaga NATO-a u 2024. godini.”

Vlada usvojila nacrte odluka o sudjelovanju Hrvatske vojske u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024. | Foto: MORH/ J. Kopi