Zapovjednik Obalne straže RH na Plenarnoj konferenciji ECGFF u Veneciji | Foto: Obalna straža RH

Zapovjednik Obalne straže RH na Plenarnoj konferenciji ECGFF u Veneciji

Tijekom konferencije proveden je niz radnih panela na teme od važnosti Europske Unije u područjima aktivnosti Foruma i međuagencijske suradnje. Tematska područja rada sudionika tijekom panela bila su „Strateška perspektiva i prioriteti Europske Unije prema Forumu“ te „Globalna perspektiva na uloge i zadaće funkcije obalnih straža“. Uz to, provedene su i tri radionice: „Nove europske obaveze u zaštiti okoliša“, „Funkcija obalnih straža u pomorskoj sigurnosti“ te „Višenamjenske operacije na moru“. Ciljevi panela i radionica jesu prezentacija rezultata i rasprava o zajedničkim projektima prethodno usuglašenim sa članicama Foruma te koordiniranim u prethodnom jednogodišnjem razdoblju od države predsjedateljice, Talijanske Republike. Pored navedenog, razgovaralo se i o višegodišnjim projektima Foruma i europskih agencija koji su u tijeku.

Kroz izlaganja komodora Milana Blaževića, Obalna straža Republike Hrvatske, nacionalni predstavnik na konferenciji, prezentirala je nacionalne perspektive i prijedloge unaprjeđivanja rada Foruma u razvoju zajedničkih sposobnosti i zaštiti interesa Europske Unije i zemalja članica na moru. Težište izlaganja i aktivnosti sudjelovanja svih sudionika Foruma bilo je na prepoznavanju potreba daljnje suradnje temeljene na iskustvima i naučenim lekcijama, te poštivanju međunarodnih propisa i normi EU.

Uz predstavnike zemalja članica Foruma, na Konferenciji su sudjelovali i predstavnici agencija EU, između kojih EMSA-e, EFCA-e, FRONTEX-a, DG MARE, DG MOVE, DG HOME i drugi.

Plenarnom konferencijom završeno je predsjedanje Forumom od strane Talijanske Republike. Novi predsjedatelj je Francuska Republika.