Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu kod Zadvarja

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 31. kolovoza 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Žeževice kod Zadvarja, 3 kilometra jugozapadno od Šestanovca, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Požar je ugašen, a zahvatio je 1,5 hektara makije i niskog raslinja.
Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Oba su na požarište upućena s požarišta u području Šestanovca. Prvi je s gašenjem požara kod Zadvarja započeo u 15,20, a drugi u 15,40 sati. Na požarištu su dva zrakoplova ukupno djelovali 10 minuta i na požar ispustili 2 vodene bombe, odnosno 12 tona vode, a onda su produžili dalje na požarište u području hidrocentrale Kraljevac.