Foto: HRZ i PZO

Zrakoplov PP NOS-a na požarištu na otoku Hvaru

Protupožarni zrakoplov tipa Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 25. rujna 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u blizini uvale Didina Donja između Sućurja i Bogomolja na otoku Hvaru, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Požar je lokaliziran, a zahvatio je 90 hektara borove šume, trave, makije i česmine na vrlo nepristupačnom terenu.

Protupožarni zrakoplov PP NOS-a OSRH angažiran je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a upućen je prema požarištu s aerodroma u Zemuniku Donjem u 6,50 sati. Na požarištu je djelovao 15 minuta i za to vrijeme na požar ispustio 4 vodene bombe (24 tone vode). Nakon uspješno odrađene zadaće vratio se nazad na matični aerodrom u 8,15 sati.