Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu kod Šestanovca

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 31. kolovoza 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Katuna kod Šestanovca, 18 kilometara istočno od Omiša, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Požar je ugašen, a zahvatio je 2 hektara makije i niskog raslinja.
Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a na požarište su stigli u 15,00 sati s požarišta u području Veprica.
Zrakoplovi su na požarištu zajedno ostvarili 55 minuta leta, te na požar ispustili 12 vodenih bombi, odnosno 72 tone vode, a nakon toga su produžili na požarište u području Zadvarja.