Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu pored Lećevice

Transportni helikopter Mi-8 MTV1 i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 5. srpnja 2012. godine upućeni su na zadaću gašenja požara otvorenog prostora u području Maleša, pored Lećevice, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Helikopter Mi-8 MTV1 je s helidroma u Divuljama pored Trogira poletio u 16:05 sati, te je na požarište stigao nakon dvadeset minuta. Tijekom sat i 20 minuta djelovanja na požarištu ispustio je ukupno 6 protupožarnih vjedara, odnosno 12 tona vode. Nakon toga je preusmjeren na požarište u području Labinskih Draga.

Prvi zrakoplov Canadair CL-415 je s aerodroma u Zemuniku prema požarištu poletio u 17:25, te je na požarište stigao nakon 25 minuta. Tijekom sat i 35 minuta djelovanja na požarištu ukupno je ispustio 12 vodenih bombi, odnosno 72 tone vode. Nakon toga je i on preusmjeren na požarište u području Labinskih Draga.

Drugi zrakoplov Canadair CL-415 je s aerodroma u Zemuniku prema požarištu poletio u 18:30 sati, a na požarište je stigao 20 minuta kasnije. Tijekom 45 minuta djelovanja na požar je ispustio 5 vodenih bombi, odnosno 30 tona vode.

Požar u području Maleša još nije lokaliziran, a zahvatio je šumu smreke i hrasta, travu i nisko raslinje.

Zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.