Interni natječaj za odabir kandidata za vojnodiplomatske dužnosti

Grb RH
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

raspisuje:
INTERNI NATJEČAJ

za odabir kandidata za vojnodiplomatske dužnosti

 

1. vojni izaslanik RH u Ruskoj Federaciji sa sjedištem u Moskvi

 • osobni čin: pukovnik, brigadir
 • VSSposebna vojna znanja (ZSŠ ili RŠ)
 • engleski jezik STANAG 2222 ili ALCPT 85
 • poznavanje ruskog jezika u govoru i pismu Predviđeno vrijeme početka dužnosti: 1. lipanj 2013.

2. vojni izaslanik RH u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske i Irskoj sa sjedištem u Londonu

 • osobni čin: pukovnik, brigadir
 • posebna vojna znanja (ZSŠ ili RŠ)
 • engleski jezik STANAG 2222 ili ALCPT 85 Predviđeno vrijeme početka dužnosti: 1. siječanj 2014.

3. pomoćnik vojnog izaslanika RH u Sjedinjenim Američkim Državama sa sjedištem u Washingtonu

 • osobni čin: bojnik
 • posebna vojna znanja (NČI ili ZSŠ)
 • engleski jezik STANAG 2222 ili ALCPT 85 Predviđeno vrijeme početka dužnosti: 1. kolovoz 2013.

4. pomoćnik vojnog  izaslanika  RH  u  SR Njemačkoj  i časnik za vezu  u Zapovjedništvu za operacije u Potsdamu sa sjedištem u Berlinu

 • osobni čin: bojnik
 • posebna vojna znanja (NČI ili ZSŠ)
 • njemački jezik ALCPT 85
 • engleski jezik STANAG 2222 ili ALCPT 80 Predviđeno vrijeme početka dužnosti: 1. kolovoz 2013.

Posebna stručna znanja i kriteriji poželjni kod odabira kandidata:

 • vojno diplomatska izobrazba,
 • međunarodni tečajevi iz područja diplomacije,
 • radno iskustvo na poslovima međunarodne obrambene suradnje.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete provest će se individualni razgovor na hrvatskom i engleskom i ruskom jeziku za radno mjesto pod rednim brojem 1., razgovor na hrvatskom i engleskom jeziku za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 3. i razgovor na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku za radno mjesto pod rednim brojem 4. Razgovor je koncipiran na način da se kandidatima postavljaju pitanja vezana uz posao kojim bi se bavili u slučaju odabira te poznavanje situacije u zemlji za koju su se prijavili.

Kandidati za koje se pokreće procedura imenovanja na dužnost moraju posjedovati važeći nacionalni sigurnosni certifikat stupnja VRLO TAJNO, te sigurnosni certifikat NATO/EU – SECRET.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske resurse, Sarajevska cesta 7, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od datuma objave natječaja u Hrvatskom vojniku.