Intrerni oglas za popunu dužnosti u Vojnom predstavništvu Republike Hrvatske pri NATO i EU u sastavu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog saveza, Bruxelles, Kraljevina Belgija

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS

za popunu dužnosti u Vojnom predstavništvu Republike Hrvatske pri NATO i EU u sastavu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog saveza, Bruxelles, Kraljevina Belgija

1. Naziv dužnosti: stožerni obavještajni časnik, ustrojbeni čin: pukovnik

Uvjeti:

 • znanje engleskog jezika: STANAG 3332 ili ALCPT 85%,
 • treća razina slijedno rastuće časničke izobrazbe
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET.

Dopunski (poželjni) uvjeti:

 • znanje francuskog jezika
 • međunarodno iskustvo iz obavještajnog funkcionalnog područja

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2022.

2. Naziv dužnosti: stožerni dočasnik – pratitelj

Uvjeti:

 • ustrojbeni čin: stožerni narednik
 • napredna dočasnička izobrazba
 • znanje engleskog jezika: ALCPT 80%
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • najmanje pet godina iskustva u poslovima vožnje
 • sigurnosno uvjerenje: NATO SECRET

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2022.

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave u “Hrvatskom vojniku”.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozivani na razgovor pred Povjerenstvom Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima koji će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Napomena: zainteresirani kandidati moraju imati važeći rezultat testiranja znanja engleskog jezika (ALCPT test vrijedi godinu dana od testiranja, STANAG test vrijedi tri godine od testiranja). Ako traženo nemaju u trenutku podnošenja prijave, a ispunjavaju ostale uvijete, upućujemo kandidate da preko svojih ustrojstvenih cjelina organiziraju testiranje engleskog jezika te dostave rezultate istog najkasnije do trenutka objave poziva za razgovor pred povjerenstvom.