Poziv za intervju

Grb RH
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE
SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

POZIV ZA INTERVJU
KANDIDATA ZA STRUČNO  OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
U MINISTARSTVU OBRANE

 

Sukladno javnom pozivu za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane objavljenom 18. veljače 2013. godine, pozivaju se navedeni kandidati na intervju koje će se održati u Ministarstvu obrane, Sarajevska cesta 7, Zagreb, objekt 17, II kat, dvorana 212, prema niže navedenom rasporedu.

Nadnevka 08. 04. 2013. godine biti će intervju sa navedenim kandidatima prema sljedećem rasporedu:

Rbr.

IME I PREZIME

SATI

1

Mara Antunović

9,00

2

Ana Ivančić

9,10

3

Klaudia Jozanović

9,20

4

Ivana Klanjčić

9,30

5

Sanja Olivari

9,40

6

Ivana Perković, Ivanova

9,50

7

Ana Šumić

10,00

8

Valentina Tadić

10,10

9

Tihana Torbić

10,20

10

Irena Firšt

10,30

11

Alma Garibović

10,40

12

Tina Horvatić

10,50

13

Petra Kostanjšak

11,00

14

Tara Lukičić

11,10

15

Martina Pasarić

11,20

16

Jelena Štimac

11,30

17

Anes Šuvalić

11,40

 

Nadnevka 09. 04. 2013. godine biti će intervju sa navedenim kandidatima prema sljedećem rasporedu:

Rbr.

IME I PREZIME

SATI

1

Marina Baričević

9,00

2

Hrvoje Blažević

9,10

3

Dijana Blažević

9,20

4

Elizabeta Brozičević

9,30

5

Mia Cahun

9,40

6

Sven Delavić

9,50

7

Dražen Hoffmann

10,00

8

Ivana Jurić

10,10

9

Mateja Kakarigi

10,20

10

Ana Katavić

10,30

11

Sandra Krivak Todorić

10,40

12

Iva Martinić

10,50

13

Boris Marušić

11,00

14

Katarina Ormuž

11,10

15

Jelena Ostojić Božić

11,20

16

Ivan Perišić

11,30

17

Filip Ponjan

11,40

18

Sandra Posavec

11,50

19

Ivan Posavec

12,00

20

Zorana Rade

13,00

21

Saša Rozinkranc

13,10

22

Mirela Šabaškić

13,20

23

Domagoj Šipek

13,30

24

Sandra Štrkalec

13,40

25

Sebastijan Tončić

13,50

 

Nadnevka 10. 04. 2013. godine biti će intervju sa navedenim kandidatima prema sljedećem rasporedu:

Rbr.

IME I PREZIME

SATI

1

Josip Ćosić

9,00

2

Darija Gaži

9,10

3

Kristina Godinić

9,20

4

Maša Golubičić

9,30

5

Frankopan Jemrić

9,40

6

Silvija Lovreković

9,50

7

Ivana Perković, Vladimirova

10,00

8

Marta Torbarina

10,10

9

Marko Vrkić

10,20

10

Feriz Alija

10,30

11

Bernarda Bezjak

10,40

12

Dijana Blaće

10,50

13

Vedrana Damjan

11,00

14

Anđelina Galešić

11,10

15

Ivona Jelaš

11,20

16

Denis Kolonić

11,30

17

Ivana Kolovrat

11,40

18

Ivana Majer

11,50

19

Natan Murtić

12,00

20

 

 

21

Blanka Pavleković

13,10

22

Božena Račić

13,20

23

Kristina Rešetar

13,30

24

Tajana Rimac

13,40

25

Marko Senčar

13,50

26

Nenad Stojnić

14,00

27

Martina Vratarić

14,10