Foto: MORH

61 pripadnik OS RH i 12 motornih pumpi u poplavljenom Ogulinu

Na području poplavljenog Ogulina i danas, u ponedjeljak, 18. rujna 2017., od jutarnjih sati, angažiran je 61 pripadnik Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga (NOS OS RH), s pripadajućom opremom i strojevima.

Od ukupnog broja pripadnika PP NOS OS RH, njih 24, je angažirano na terenu s 12 motornih pumpi za vodu.

Tijekom noći u nedjelju na ponedjeljak, sa 17./18. rujna na punjenu 700 vreća s pijeskom bilo je angažirano 32 pripadnika 1. Mehanizirane bojne Tigrovi Gardijske motorizirane brigade Hrvatske kopnene vojske (HKoV) OS RH.

U pripravnosti je 177 pripadnika PP NOS OS RH, koji će, prema potrebi, biti angažirani s jednim amfibijskim transporterom PTS-2, kao pomoć civilnom stanovništvu u sanaciji od poplava.