Foto: MORH

72 vojnika, 12 pumpi za vodu i amfibija u Ogulinu

Protupoplavni vod Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga (NOS OS RH) sa 72 pripadnika, 12 pumpi za vodu, 12 motornih vozila i jednim amfibijskim transporterom PTS angažirani su i danas, u utorak, 19. rujna 2017., u Ogulinu, kao pomoć u obrani od poplava.

U pripravnosti u matičnim postrojbama nalazi se 259 pripadnika Hrvatske kopnene vojske NOS OS RH. U vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu nalazi se 31 pripadnik, u vojarni “Kamensko” u Karlovcu 88 pripadnika, a u vojarni “Eugen Kvaternik” u Gospiću 140 pripadnika HKoV-a OS RH.