Air Tractori PP NOS-a na požarištu kod Kosinja

Dva protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802F Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 30. kolovoza 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Bakovca Kosinjskog, u blizini Kosinja, 16 kilometara zapadno od Perušića, u Ličko-senjskoj županiji.

Požar je lokaliziran.
Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a na požarište su upućeni s aerodroma u Zemuniku Donjem u 7,55 sati. Na požarištu su zajedno ostvarili 6 sati i 5 minuta leta, te na požar ispustili 22 vodene bombe, odnosno 66 tona vode. Nakon uspješno provedene zadaće zrakoplovi su se vratili nazad na matični aerodrom na kojeg su sletjeli u 11,55 sati.