Aktualna tema: 15 godina članstva RH u NATO savezu

Republika Hrvatska 1. travnja 2024. godine obilježava 15 godina od ulaska u NATO savez. Članstvom u Sjevernoatlantskom savezu Hrvatska je pokazala kako je vjerodostojan i pouzdan saveznik, a zaključno s 2023. godinom, ukupno je 9483 pripadnika Hrvatske vojske sudjelovalo u NATO vođenim misijama, operacijama i aktivnostima

Republika Hrvatska 1. travnja 2024. godine obilježava 15 godina od ulaska u NATO savez. Članstvom u Sjevernoatlantskom savezu Hrvatska je pokazala kako je vjerodostojan i pouzdan saveznik, a zaključno s 2023. godinom, ukupno je 9483 pripadnika Hrvatske vojske sudjelovalo u NATO vođenim misijama, operacijama i aktivnostima.

NATO danas predstavlja savez 32 države iz Sjeverne Amerike i Europe koje su se obvezale ispunjavati odrednice Sjevernoatlantskog sporazuma potpisanog u Washingtonu 4. travnja 1949. godine. Osnovna svrha NATO saveza je da jamči slobodu i sigurnost članica Saveza političkim i vojnim sredstvima.

U skladu sa Sporazumom, osnovna uloga NATO saveza jest očuvati mir i sigurnost političkim i vojnim sredstvima u zemljama članicama. Transatlantski odnosi sjevernoameričkih i europskih članica Saveza su temelj NATO-a. Članice Saveza dijele iste osnovne vrijednosti i interese te su predane očuvanju demokratskih načela i međunarodnog pravnog poretka, čineći sigurnost Europe i Sjeverne Amerike nedjeljivom. Savez se obvezao na obranu zemalja članica u slučaju agresije ili opasnosti od agresije, vodeći se načelom da napad na jednu ili više članica znači napad na sve, temeljem članka 5. Washingtonskog sporazuma.

Sve odluke NATO saveza donose se zajednički, konsenzusom. Najvažnije tijelo za donošenje odluka NATO-a jest Sjevernoatlantsko vijeće, u kojem su zastupljeni predstavnici svih članica Saveza na razini veleposlanika, ministara, te šefova država i/ili vlada. Svaka zemlja članica sudjeluje ravnopravno u procesu odlučivanja bez obzira na veličinu, politički, vojni ili ekonomski značaj. Saveznici stoga zadržavaju pravo na prostor za samostalno djelovanje, uz poštivanje zajedničkih odluka i akcija. Međutim, jednom usvojene savezničke odluke omogućavaju zajedničko i usklađeno djelovanje ojačano političkom solidarnošću. Strateškim konceptom NATO-a iz 2022. godine, uz aktivan doprinos Republike Hrvatske u njegovom donošenju, pružen je jasan skup smjernica za Savez u srednjoročnoj perspektivi te se temelji na zadaći jačanja zajedničkog odvraćanja i kolektivne obrane sukladno narušenoj sigurnosnoj arhitekturi uzrokovanoj brutalnom ruskom agresijom na Ukrajinu.

Republika Hrvatska se od svog ulaska u punopravno članstvo 2009. godine kontinuirano potvrđuje kao predana i pouzdana članica Saveza.

Aktivno sudjelujući u raspravama među saveznicima u Sjedištu NATO-a u Bruxellesu, kao i u svim odlukama koje države članice ondje donose konsenzusom, Hrvatska daje i vlastiti izravan doprinos provođenju aktivnosti koje provodi NATO, a time i ostvarenju zajedničkih zadaća i ciljeva koje stoje pred Savezom.

Od trenutka pristupanja Savezu, Hrvatska sudjeluje u svim najvažnijim aktivnostima NATO-a. Prije svega, potrebno je istaknuti savezničke operacije i misije u Afganistanu, na Kosovu, u Iraku, na Mediteranu te borbenim skupinama na Istočnom krilu Saveza. Dajući svoj doprinos operacijama, misijama i aktivnostima Saveza te borbenim skupinama, Hrvatska ispunjava svoje međunarodne obveze u stabilizaciji kriznih žarišta, razvija sposobnost vlastitih Oružanih snaga te usvaja i prenosi prethodno stečena znanja.

Nadalje, Hrvatska je aktivan sudionik višegodišnjeg procesa promišljanja transformacije NATO saveza, procesa koji ima za cilj dodatno konsolidirati NATO politiku, resurse i financije kako bi se Savez mogao na odgovarajući način nastaviti nositi s aktualnim i budućim izazovima.

Dodatno, svjesna kako je njezina odgovornost za vlastito susjedstvo ulaskom u NATO još dodatno porasla, Hrvatska se u okviru Saveza afirmirala kao jedan od najsnažnijih zagovaratelja daljnjeg proširenja Saveza na prostor Jugoistoka Europe.

Poseban naglasak stavljen je i na tematiku žena, mira i sigurnosti u kontekstu provedbe rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Imajući u vidu sve složenije sigurnosno okružje u Europi posljednjih nekoliko godina, Hrvatska dodatno nastavlja potvrđivati svoju vjerodostojnost kao članica Saveza.

Sukladno zajedničkim odlukama donesenim na NATO sastancima na vrhu te nacionalnim procesima donošenja odluka, Republika Hrvatska ostaje predana Zavjetu za obrambena izdvajanja te operativnom angažmanu u NATO vođenim misijama, operacijama i aktivnostima te NATO borbenim skupinama.

Članstvom u NATO savezu Republici Hrvatskoj je omogućeno da zajedno s ostalim saveznicama oblikuje politiku Saveza, te aktivno doprinosi procesima izgradnje transatlantske sigurnosti. Također, daje dodatni poticaj u razvoju niza sposobnosti koje su od koristi za našu nacionalnu sigurnost, a kojima ujedno doprinosimo ukupnim NATO sposobnostima.