Angažman Oružanih snaga RH na terenu

Na aktivnostima otklanjanja posljedica snježnih oborina u Dalmaciji, danas 9. veljače 2012. angažirana su četiri kamiona Oružanih snaga RH (OS RH) za dostavu hrane i ostalih potrepština na području Vrgorca, Imotskog i Trilja, a četiri stroja za čišćenje snijega OS RH angažirno je na cestama: Cista Provo-Imotski, Cista Provo-Aržano te Kistanje-Đevrske.

Na području Vrgorca i Drniša dva tima po osam pripadnika Bojne za specijalna djelovanja (BSD) sa dvjema motornim saonicama i ostalom osobnom opremom za djelovanje u zimskim uvjetima, angažirano je na obilasku stanovnika zametenih sela, odnosno dostavi potrepština i eventualno izvlačenje oboljelih sa tog područja.

Također, u bazi u Divuljama, i dalje je u pripremi helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) za eventalne potrebe angažiranja na žurnoj medicinskoj evakuaciji.

Od početka angažmana namjenski organiziranih snaga (NOS) OS RH, 4. veljače 2012. na otklanjanju posljedica snježnih oborina na području Dalmacije, ukupno je bilo angažirano više od 260 pripadnika OS RH i petnaestak različitih vozila i radnih strojeva OS RH, koji su ostvarili preko 400 radnih sati, pri čemu su utrošili oko 3000 litara goriva.