Angažman OS RH u Afganistanu

Republika Hrvatska započela je svoje sudjelovanje u operaciji ISAF – International Security Assistance Force u Afganistanu, u veljači 2003. godine, temeljem Odluke Hrvatskog sabora iz prosinca 2002. godine.

U područje operacije tada je upućen prvi vod vojne policije Oružanih snaga RH s ukupno 50 pripadnika.

Hrvatski angažman, struktura snaga te zadaće evoluirali su zajedno sa razvojem same operacije te usporedno sa procesom pristupanja RH NATO-u.

Mirovna operacija ISAF završila je krajem 2014. godine, a Republika Hrvatska zajedno sa drugim zemljama članicama NATO-a i partnerskim zemljama nastavila je svoj doprinos u Afganistanu davati kroz misiju potpore miru “Resolute Support”.

Prvi hrvatski kontingent u misiji “Resolute Support” ujedno je bio i zadnji 24. hrvatski kontingent u operaciji ISAF.

Političko-pravni okvir angažmana OSRH u inozemstvu

Razmještanje postrojbi i pojedinih pripadnika OSRH u inozemstvu za djelovanje u mirovnim operacijama i misijama dopušteno je Ustavom i regulirano Zakonom o obrani i Zakonom o službi u OSRH, Zakonom o sudjelovanju pripadnika OSRH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu te razrađeno odgovarajućim podzakonskim aktima.

Hrvatski sabor odlučuje koliko pripadnika OSRH u jednom trenutku može biti upućeno u mirovnu misiju ili operaciju. Vlada donosi odluku o broju pripadnika i strukturi postrojbe, odnosno broju pojedinaca koji se upućuju jednokratno u misiju. Predsjednica RH kao vrhovna zapovjednica OSRH donosi odluku u kojoj se detaljnije specificira upućivanje u misiju. Nakon povratka svake skupine izvješćuje se Vlada RH, a godišnje Hrvatski sabor.