Arhiva

Program samozapošljavanja

U organizaciji Odjela za tranziciju Uprave za ljudske resurse MORH-a održane su dvije specijalizirane tranzicijske radionice na temu novina koje uvodi novi Zakon o zadrugama (NN 34/11), a namijenjene prvenstveno korisnicima Programa tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja MO i OS RH koji imaju iskustva ili interes za poslovno organiziranje kroz zadružno poduzetništvo. Prva radionica održana je 10. svibnja 2011. godine u Osijeku u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom Županijskom komorom Osijek, dok je druga radionica održana 18. svibnja 2011. godine u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim savezom zadruga. Pored proceduralnih novina o osnivanju i poslovanju zadruga, bilo je riječi i o zakonskoj obvezi zadruga za registracijom, odnosno dostavljanjem rješenja o osnivanju zadruga nadležnog Trgovačkog suda, prema krovnoj zadrugarskoj organizaciji – Hrvatskom savezu zadruga (HSZ). Sukladno zadrugarskoj filozofiji koja promiče izgradnju nedjeljivog dijela zadruge namijenjenog budućim generacijama, HSZ promiče i zagovara razvoj zadrugarstva u RH kao poželjnog oblika poslovnog organiziranja. Zaključno sa 31.12.2010. godine HSZ vodi evidenciju o 1 700 zadruga u RH koje broje ukupno 25 587 zadrugara i zapošljavaju 4 329 djelatnika, a institut zadruga najzastupljeniji je u sektoru poljoprivrede, ribarstva i šumarstva.

 

Program samozapošljavanja

U sklopu 7. međunarodnog pčelarskog sajma u Gudovcu pored Bjelovara, 05. veljače 2011. godine, održana je specijalizirana tranzicijska radionica na temu državni poticaji u pčelarstvu za 2011. godinu. Nositelj projekta državnih poticaja u pčelarstvu za tekuću godinu je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a svrha radionice bila je upoznati korisnike Programa tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja MO i OS RH sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije o mogućnostima za dobivanje poticaja. Gost predavač radionice bio je gdin. Dražen Kovač, tajnik Pčelarske udruge “Bilogora” Bjelovar.

Program samozapošljavanja

Specijalizirana tematska radionica

Dana 15. listopada 2010. godine, u organizaciji Odjela za tranziciju, održana je u Bjelovaru, specijalizirana tematska radionica na temu pčelarstvo u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

U suradnji s djelatnicima Bjelovarsko-bilogorskom županije, koji su bili i gosti predavači na radionici, raspravljalo se o perspektivama ruralnog razvoja u Županiji, s naglaskom na razvoju pčelarstva i mogućnostima korištenja poticaja u toj grani poljoprivrede. Briga lokalne samouprave već je pridonijela da su pčelari iz te Županije, među najvećim i najboljim proizvođačima pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj.
U radu tematske radionice, sudjelovalo je 15 korisnika Programa tranzicije i izdvojenog osoblja MO i OS RH Odsjeka za tranziciju Zagreb.

Program samozapošljavanja

6. sajam zadruga hrvatskih branitelja

U organizaciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u gradu Virovitici održan je 03. listopada 2010. godine 6. sajam zadruga hrvatskih branitelja gdje su se zadrugari iz cijele RH prezentirali u ozračju poduzetničkog duha zadrugarstva svojim proizvodima i poslovnim projektima. Značajan broj zadrugara koji su sudjelovali na sajmu, korisnici su Programa tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja MO i OS RH.

Ujedno, tom prigodom održana su dva tematska okrugla stola:

  • prvi na temu predstavljanja znaka za vizualno označavanje proizvoda braniteljskih zadruga – BRAN’D;
  • drugi o donošenju novog pravnog okvira o zadrugama, kao i mogućnostima korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH te dobivanja koncesijskih odobrenja na temelju prava RH na pomorska dobra.

Sajmu su nazočili i predstavnici Ministarstva obrane RH, mr Iva Kišasondi Bašić – načelnica Odjela za tranziciju Uprave za ljudske resurse i gdin. Zvonimir Balent – voditelj odsjeka SROM-a Uprave za materijalne resurse.

Program samozapošljavanja

Specijalizirana tematska radionica u Gospiću

U organizaciji Odsjeka za tranziciju Rijeka i grada Gospića održana je 23. rujna 2010. godine specijalizirana radionica na temu IPARD programa namijenjena prvenstveno korisnicima Programa tranzicije. Cilj radionice bio je približiti polaznicima osnovna znanja i informacije o mogućnostima korištenja IPARD programa – pretpristupnog programa EU za poljoprivredu i ruralni razvoj za razdoblje 2007. – 2013. godine. Gost predavač specijalizirane radionice bio je dipl.ing. Marin Kukoč, načelnik Odjela za LEADER i poljoprivredno okolišne mjere Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, upravljačkog tijela IPARD programa.

Međunarodna suradnja

Radna grupa 1 o tranziciji vojnog osoblja

U razdoblju od 07.-09. lipnja 2010. godine predstavnici Odjela za tranziciju, Uprave za ljudske resurse, Ministarstva obrane Republike Hrvatske sudjelovali su na Radionici Radne grupe 1 o tranziciji vojnog osoblja u organizaciji RACVIAC-a Središta za sigurnosnu suradnju i Ministarstva obrane Republike Moldavije.

Svrha održane Radionice WG1 jest potpora i omogućavanje transparentne i učinkovite obrambene reforme u regiji u području tranzicije i zbrinjavanja vojnog osoblja. Radionici su prisustvovali predstavnici RACVIAC-a Središta za sigurnosnu suradnju, predstavnici stalnih država članica WG1 (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Srbija), predstavnik Ministarstva obrane Republike Mađarske, predstavnica Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te predstavnik Kraljevine Norveške.

Program samozapošljavanja

Specijalizirana radionica u Osijeku

Početkom lipnja održana je specijalizirana radionica u prostorijama Odsjeka za tranziciju Osijek. Tema specijalizirane radionice bila je Agroekološki uvjeti uzgoja ljekovitog bilja, a predavač mr.sc. Josip Talapko, i sam korisnik Programa tranzicije. Specijalizirane radionice provode se sa svrhom informiranja i povezivanja korisnika Programa tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja MO i OS RH sa sličnim profesionalnim interesima u civilnoj karijeri.

Program samozapošljavanja

Održana prva specijalizirana tranzicijska radionica

U organizaciji Odsjeka za tranziciju Zagreb, održana je 28. travnja 2010. godine, prva u nizu specijaliziranih tranzicijskih radionica iz područja samozapošljavanja.

Tema specijalizirane radionice bila je pčelarstvo, a namijenjena je korisnicima Programa tranzicije u okviru Programa informiranja o obrtu, malom i srednjem poduzetništvu. Radionici su prisustvovali korisnici Programa koji se već bave pčelarstvom te svi oni koji su iskazali interes za ovom vrstom djelatnosti. Tijekom radionice razmijenila su se postojeća znanja i iskustva, saznale stručne informacije te stvorila mreža poslovnih kontakata, koja je od iznimne važnosti za uspješan plasman ovih proizvoda na tržištu.

Gosti predavači na ovoj specijaliziranoj tranzicijskoj radionici bili su korisnici Programa tranzicije gospođa Snježana Petreković i gospodin Miroslav Petreković iz Bjelovara, koji se već nekoliko godina uspješno bave pčelarstvom.