Mario Banožić za Media Servis

Hranj je i dalje načelnik Glavnog stožera i ostaje sigurno do kraja godine

Internetska stranica Media servisa

Objavljeno  4. srpnja 2023. godine.