Foto: Arhiva MORH/ D. Vujević

Canadair CL-415 s dvije posade upućen na gašenje požara u Helensku Republiku

Ministar obrane donio je Naredbu o uporabi OSRH radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Helenskoj Republici

Jedan protupožarni avion Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije posade poletio je u petak 21. srpnja 2023. u Helensku Republiku radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara, temeljem Naredbe ministra obrane.

Protupožarni avion Canadair CL-415 bit će angažiran u Helenskoj Republici u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite (rescEU) za pomoć drugim državama za koji Republika Hrvatska u stalnu pripravnost od lipnja do listopada 2023. stavlja na raspolaganje zračne snage HRZ-a s dva protupožarna aviona Canadair CL-415.

“Protupožarne zračne snage su posljednjih dana bile angažirane na velikom požaru u Grebaštici, što je dokaz vrhunske spremnosti Protupožarne eskadrile. Hrvatska vojska i njezini piloti spremni su pružiti humanitarnu pomoć u gašenju požara i izvan granica Republike Hrvatske kada je to najpotrebnije”, poručio je ministar obrane Mario Banožić.

Podsjećamo, Vlada je na sjednici 22. ožujka 2023. donijela Odluku o prelasku granice Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite u 2023. godini.

Tijekom prošle godine protupožarni zrakoplovi Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH bili su angažirani u gašenju požara u Bosni i Hercegovini i u Sloveniji.