Canadair PP NOS-a na požarištu kod Vranskog jezera

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 1. rujna 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u blizini Radošinovaca kod Vranskog jezera, 7 kilometara zapadno od Stankovaca, u Zadarskoj županiji.

Požar je ugašen, a zahvatio je 48 hektara šume i šaša.
Protupožarni zrakoplov PP NOS-a OSRH angažiran je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a na požarište je upućen s aerodroma u Zemuniku Donjem u 7,25 sati. Na požarištu je djelovao od 7,30 do 7,40 sati, a pritom je na požar ispustio 2 vodene bombe, odnosno 12 tona vode.
Nakon toga, zrakoplov je preusmjeren na požarište sjeverno od Vodica.