Canadair PP NOS-a na požarištu na obroncima Dinare

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 11. rujna 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu kod mjesta Modraš na obroncima planine Dinare, 11 kilometara istočno od Vrlike, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Požar je lokaliziran, a zahvatio je 30 hektara trave, niskog raslinja i hrastove šume na djelomično minski sumnjivom području.
Protupožarni zrakoplov PP NOS-a OSRH angažiran je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje. S aerodroma u Zemuniku Donjem upućen je prema požarištu u 13,25 sati. Na samom požarištu djelovao je od 13,40 do 16,20 sati, te je za to vrijeme na požar ispustio 28 vodenih bombi, odnosno 168 tona vode. Nakon uspješno odrađene zadaće vratio se nazad na matični aerodrom na kojeg je sletio u 16,40 sati.