Canadair PP NOS-a na požarištu na otoku Korčuli

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 16. rujna 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u blizini mjesta Mala Kapja na otoku Korčuli, 2 kilometra istočno od Blata, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Požar je ugašen, a zahvatio je 2 hektara trave, niskog raslinja i borove šume.
Protupožarni zrakoplov PP NOS-a OSRH angažiran je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a s aerodroma u Zemuniku Donjem upućen je prema požarištu u 10,55 sati. Na požarištu je djelovao 40 minuta, a za to vrijeme je na požar ispustio 11 vodenih bombi, odnosno 66 tona vode. Nakon uspješno obavljene zadaće preusmjeren je na požarište u blizini mjesta Plano u 12,10 sati.