Canadair PP NOS-a na požarištu u području Kamenskog

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 12. rujna 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu kod mjesta Kamensko, 18 kilometara istočno od Trilja, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Požar je ugašen, a zahvatio je 10 hektara trave, niskog raslinja i hrastove šume.
Protupožarni zrakoplov PP NOS-a OSRH angažiran je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
S aerodroma u Zemuniku Donjem upućen je prema požarištu u 13,40 sati.
Na požarištu je djelovao od 14,00 do 16,05 sati ispustivši ukupno 8 vodenih bombi, odnosno 48 tona vode na požar.
Nakon uspješno provedene zadaće vratio se nazad na isti aerodrom u 16,35 sati.