Dva Canadaira gase požar na Korčuli | Foto: HRZ / M. Karačić

Canadairi angažirani u gašenju dva požara

Dva Canadaira sudjelovala su u gašenju požara kod Kistanja, a na požarištu Oklaj angažirana su tri Canadaira

Zračne snage iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH angažirane su u subotu, 29. kolovoza 2020. u akciji gašenja požara na području Kistanja gdje su djelovala dva Canadaira koji su odmah upućeni na novo požarište kod Oklaja u Šibensko-kninskoj županiji, a dodatno im se priključio i treći Canadair.

Sukladno prioritetima i stanju na požarištima zračne snage preusmjeravat će resurse i djelovanja.
Od početka ovogodišnje protupožarne sezone (15. lipnja) do zaključno 28. kolovoza 2020. zračne protupožarne snage bile su angažirane u gašenju 38 požara (17 u Šibensko-kninskoj, 15 u Splitsko-dalmatinskoj, četiri u Zadarskoj te po jedan u Dubrovačko-neretvanskoj i Ličko-senjskoj županiji).
Sveukupno su zračne protupožarne snage u akcijama gašenja požara ostvarile oko 230 sati naleta pri čemu je izbačeno oko 7100 tona vode te je helikopterom Mi-8 MTV1 prevezeno 27 vatrogasaca i 15 tona vode i opreme do požarišta.

Uz gašenje požara provedena su i 23 protupožarna izviđanja sa protupožarnim avionima u županijama priobalja, dok je u izviđanju područja procijenjenih kao visokorizična za izbijanje požara tim besposadnih zrakoplovnih sustava “Orbiter 3B” bio angažiran 11 puta.

Foto: arhivski snimak