Canadairi ponovno gasili požar kod Muća | Foto: HRZ

Canadairi ponovno gasili požar kod Muća

Dva Canadaira u popodnevnim satima ponovno angažirana na požarištu kod Muća

Dva Canadaira CL-415 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH bila su angažirana u ponedjeljak, 13. srpnja 2020. godine u popodnevnim satima na požarištu Ramljane kod Muća u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Požarište se ponovno aktiviralo, a zračne snage su na ovom požarištu djelovale i proteklih dana te su ukupno u četiri dana djelovanja izbacile više od 890 tona vode ostvarivši oko 44 sata naleta.

Od početka ovogodišnje protupožarne sezone (15. lipnja) do zaključno, 13. srpnja 2020., zračne protupožarne snage bile angažirane u gašenju sedam požara (četiri u Splitsko-dalmatinskoj, dva u Šibensko-kninskoj i jednog u Dubrovačko-neretvanskoj županiji).
Sveukupno su zračne PP snage ostvarile oko 70 sati naleta, pri čemu je izbačeno više od 2100 tona vode.

U izviđanju područja procijenjenih kao visokorizična za izbijanje požara, tim besposadnih zrakoplovnih sustava “Orbiter 3B” bio je angažiran četiri puta.

Canadairi ponovno gasili požar kod Muća | Foto: PP NOS OSRH