Canadairi PP NOS-a na požarištu u području Zelembaba

Četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 31. kolovoza 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području mjesta Zelembabe, 6 kilometara sjeverno od Knina, u Šibensko-kninskoj županiji.

Požar je lokaliziran, a zahvatio je 9 hektara borove šume.
Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Prvi Canadair CL-415 na požarište je upućen s aerodroma u Zemuniku Donjem u 12,25, a drugi u 12,58 sati.
U 13,45 sati treći Canadair CL-415 preusmjeren je s požarišta u području Radošića, te im se ubrzo priključuje na požarištu u području Zelembaba.
U 13,50 sati i četvrti Canadair CL-415 preusmjeren je s požarišta u području Dazline.
Četiri zrakoplova uspješnim sinkroniziranim djelovanjem stavljaju požar pod nadzor gasitelja.
U 14,10 sati prvi Canadair CL-415 napušta požarište, te odlazi gasiti požar u području Veprica. U 14,15 sati isto čini i treći zrakoplov.
Preostala dva zrakoplova ostaju na požarištu još neko vrijeme. Drugi napušta požarište u 15,35, a četvrti u 15,50 sati, te obojica nakon toga slijeću na zadarski aerodrom.
Četiri zrakoplova PP NOS-a na požarištu u području Zelembaba zajedno su ostvarili 6 sati i 15 minuta leta, te na požar ispustili 29 vodenih bombi, odnosno 174 tone vode.