Kadestski list

Kadestski list

Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH za Kadetski list

Kvalitetno vojno obrazovanje i obuka ključni su za budućnost oružanih snaga.

Objavljeno: Kadestski list br 6, strana 4-8, prosinac 2017. godine.

Priloženi dokumenti:
550 KB