Dan Bojne obalne službe motrenja i obavješćivanja

U Hrvatskoj ratnoj mornarici u srijedu, 5. listopada 2011. godine svečano je obilježen Dan Bojne obalne službe motrenja i obavješćivanja (B OSMiO) čije su temeljne zadaće potpora borbenim djelovanjima u području motrenja i mornaričkih komunikacija HRM-a

Svečano postrojavanje Bojne OSMiO uveličao je zapovjednik Hrvatske ratne mornarice, kontraadmiral Ante Urlić te drugi visoki časnici Zapovjedništva HRM  kao i  zapovjednici postrojbi HRM. Tom prilikom kontraadmiral Ante Urlić osvrnuo se na zbivanja u 1991. godini kada su sa svojim radom započele prve postaje veze i radarsko-motrilačke postaje. Istaknuo je njihovu važnu ulogu na Južnom bojištu, obrani Šibenkog akvatorija te ostalom priobalnom području Jadranske obale. Zapovjednik HRM-a uručio je Povjesnicu HRM, koja je promovirana povodom Dana Hrvatske ratne mornarice, zapovjedniku bojne OSMiO, bojniku Nikši Mikuličiću. Kontraadmiral Ante Urlić pri tom je istaknuo da Povjesnica HRM-a uvijek treba biti pri ruci svim djelatnicima Bojne jer su njezine stranice ispisane poviješću ove izuzetno važne postrojbe kako danas tako i kroz Domovinski rat. Iskazao je zadovoljstvo što je Bojna OSMiO prva od postrojbi HRM-a koja je dobila ovu hvalevrijednu knjigu na dar.

Zapovjednik Bojne OSMiO, bojnik Nikša Mikuličić uručio je pohvale šestorici dočasnika i dvama vojnicima koji su svojim radom, zalaganjem i požrtvovnošću pridonijeli razvoju i besprijekornosti Bojne u izvršenju zadaća. Pohvaljena je Postaja obalnog motrenja Mali Lošinj za uspjehe u radu, provođenju obuke, poboljšanju uvjeta života i rada na postaji. Sportske ekipe nogometa i  košarke te posada kutera pohvaljeni su za iznimne rezultate na sportskim natjecanjima održanim u rujnu ove godine povodom svečanog obilježavanja Dana Hrvatske ratne mornarice i 20. obljetnice osnutka.

Nastanak i formiranje obalne službe motrenja i obavješćivanja veže se za početak Domovinskog rata, mjesece rujan i listopad 1991., kad se ustrojavaju i ostale postrojbe HRM. Zbog nadzora teritorijalnog mora i priobalja pristupilo se formiranju prvih radarsko-motrilačkih postaja. Jedna od prvih operativnih postaja bila je na otoku Žirju koja je  odigrala značajnu ulogu u obrani Šibenskog akvatorija. Njihov radar posuđen je sa privatne ribarice iz Murtera, a poslužitelji su bili dragovoljci šibenskog kraja i časnici Trgovačke mornarice. U prvim mjesecima rata, obalna služba motrenja nije ustrojena kao jedinstvena postrojba, već se formiranju postaja pristupalo spontano i prema potrebama pojedinog bojišta. U mjesecu prosincu 1991. ustrojena je 274. satnija OSMiO HRM koja je objedinila sve postaje te od počela djelovati kao jedinstvena postrojba. Prelaskom na mirnodopski ustroj, u ožujku 1996. godine,  formirana je  274. bojna obalnog motrenja sa zapovjedništvom u Splitu.

Od 2008. novim preustrojem i spajanjem s 805. bojnom veze, djeluje bojna OSMiO današnjeg sastava. Time postrojba dobiva sposobnosti komunikacijsko informacijske potpore Hrvatskoj ratnoj mornarici.  Danas bojna OSMiO ispunjava sve zadaće koje su prilagođene potrebama u NATO savezu.

Dan Bojne obalne službe motrenja i obavješćivanjaDan Bojne obalne službe motrenja i obavješćivanjaDan Bojne obalne službe motrenja i obavješćivanjaDan Bojne obalne službe motrenja i obavješćivanjaDan Bojne obalne službe motrenja i obavješćivanja