Foto: HKoV/ D. Miljković

Deseti dan Hrvatska vojska pomaže u obrani od poplava

U obrani od poplava u Jasenovcu, Mlaki, Košutarici i Uštici angažirano 236 pripadnika Hrvatske vojske

Snage Protupoplavnog voda Namjenski organiziranih snaga OS RH sa 236 pripadnika angažirane su i u srijedu, 21. ožujka 2018. godine u obrani od poplava i na dovozu pitke vode ugroženom području u Sisačko-moslavačkoj županiji u mjestima Jasenovac, Mlaka, Košutarica i Uštica.

Tijekom jučerašnjeg dana, u obrani od poplava bilo je angažirano 274 pripadnika OS RH s motornim vozilima i strojevima na području Letovanića, Brezovice i Jasenovca u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje su noćas vojnici obilazili nasipe koji su potopljeni vodom i pomagali pri izgradnji zečjih nasipa.

Na području Lekenika bila je angažirana autocisterna od 3500 litara vode za opskrbu mjesnog stanovništva pitkom vodom, a u Kosinji u Ličko-senjskoj županiji u aktivnostima obrane od poplava sudjelovala su tri pripadnika s jednim radnim strojem i jednim motornim vozilom. 

Temeljem zahtjeva Državne uprave za zaštitu i spašavanje i odluke potpredsjednika Vlade i ministra obrane RH Damira Krstičevića angažiraju se pripadnici Oružanih snaga RH kao pomoć civilnom stanovništvu u obrani od poplava.