Dokumentaciju o nabavi za Izradu projektne dokumentacije za obnovu oštećenja od potresa građevine 35, kompleks HVU ‘Dr. Franjo Tuđman’, Zagreb.

Podatci iz EOJN su:

Naručitelj: MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
je objavio “Obavijest o jednostavnoj nabavi”
za postupak: Izrada projektne dokumentacije za obnovu oštećenja od potresa građevine 35, kompleks HVU Dr. Franjo Tuđman, Zagreb,
broj objave: 2022/ 0BP-03158.

Priloženi dokumenti:
12 MB