Državni tajnik Jakop na sastanku Vijeća za vanjske poslove EU | Foto: EU/ M. Salerno

Državni tajnik Jakop na sastanku Vijeća za vanjske poslove EU

U Bruxellesu je održan sastanak Vijeća za vanjske poslove Europske unije u formatu ministara obrane na kojem je sudjelovao državni tajnik Ministarstva obrane Zdravko Jakop

Državni tajnik Ministarstva obrane RH Zdravko Jakop sudjelovao je u četvrtak, 6. svibnja 2021. u Bruxellesu na sastanku Vijeća za vanjske poslove Europske unije u formatu ministara obrane.

Na marginama sastanka održan je i sastanak Upravljačkog odbora Europske obrambene agencije (EDA), te sastanak Odbora Europskog satelitskog centra (EU SatCen) i neformalni susret ministara s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom.

Osim o aktualnostima u području sigurnosti i obrane, na sastanku Vijeća za vanjske poslove razgovaralo se o razvoju Strateškog kompasa s posebnim naglaskom na klaster posvećen upravljanju krizama, a visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell uvodno je izvijestio o nedavnoj posjeti državama Sahela i tamošnjoj sigurnosnoj situaciji te zbivanjima na ukrajinskoj granici.

Države članice iznijele su svoja promišljanja o unaprjeđenju učinkovitost i fleksibilnosti operativnog angažmana te o jačanju spremnosti oružanih snaga za sudjelovanje u misijama i operacijama Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU (ZSOP).
Državni tajnik Jakop iznio je stajalište Republike Hrvatske kojim se Strateški kompas smatra kao jedinstvena prilika za definiranje dugoročnog identiteta i opsega djelovanja Europske unije u području sigurnosti i obrane. To je također prilika i za jačanje koherentnosti i sinergije između postojećih inicijativa, te poticanje zajedničkog političkog razumijevanja onoga što bi EU trebala biti u stanju učiniti na području obrane.

Također, državni tajnik je, nastavno na raspravu o upravljanju krizama, a u pogledu opsega i intenziteta operacija, rekao kako budući angažman treba izgrađivati s naglaskom na aktivnostima za izgradnju sposobnosti i otpornosti partnera. Isto tako, iznio je i kako Hrvatska zagovara jačanje učinkovitosti i fleksibilnosti u području ZSOP kriznog upravljanja temeljeno na naprednim planiranjima i poboljšanju situacijske svjesnosti čemu će svakako doprinijeti nedavno izrađena EU Analiza prijetnji. Potrebna je i rasprava o konceptu EU Borbenih skupina (EUBG) čime bi se doprinijelo sposobnostima Unije za brzo djelovanje, dok je za daljnji rad na zapovjednoj arhitekturi Unije potrebno sagledati smjernice koje će biti dogovorene u okvirima Strateškog kompasa.
Nadalje, naglašeno je kako rasprava o poboljšanju EU kriznog upravljanja mora biti u sinergiji s partnerskim organizacijama, ponajprije NATO-om i UN-om. Jačanje dijaloga između EU-a i NATO-a pridonosi boljem razumijevanju i uspješnom ishodu procesa promišljanja koji su u tijeku. U ime Republike Hrvatske pozdravljen je i prijedlog Zaključaka Vijeća o sigurnosti i obrani te usvajanje Odluka Vijeća o sudjelovanju Kanade, Norveške i Sjedinjenih Američkih Država u PESCO projektu “Vojna pokretljivost”, što predstavlja dodanu vrijednost projektu i pridonosi daljnjem jačanju transatlantskih odnosa.

U okviru Vijeća za vanjske poslove u formatu ministara obrane održan je i neformalni susret s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom, tijekom kojeg se razgovaralo o suradnji u područjima od zajedničkog interesa, dosadašnjim postignućima i daljnjem jačanju suradnje EU-a i NATO-a. Tom prigodom, državni tajnik Jakop istaknuo je kako snažna suradnja između Unije i NATO-a u svim područjima predstavlja jedan od glavnih interesa Republike Hrvatske.

Također, održan je i sastanak Upravljačkog odbora Europske obrambene agencije (EDA) gdje se razgovaralo o provedbi preporuka proizašlih iz prvog punog ciklusa Koordiniranog godišnjeg pregleda obrane 2020. (Coordinated Annual Review of Defence – CARD). Državni tajnik Jakop zahvalio je EDA-i na predanom radu te je istaknuo važnost CARD-a za proces obrambenog planiranja i identificiranje prilika za suradnju država članica pri čemu je naglašena nužnost maksimalne veze i koherentnosti CARD-a s NATO procesom obrambenog planiranja. To je preduvjet za uspješnu ugradnju u nacionalne procese planiranja i učinkovit razvoj ciljanih sposobnosti. Republika Hrvatska podržava doprinos EDA-e u području unaprjeđenja vojne pokretljivosti te je ovom prigodom potpisan Programski dogovor “Harmonizacija vojnih zahtjeva u području carina” s ciljem pojednostavljenja, ubrzanja i digitalizacije carinskih procedura za vojne potrebe od čega će koristi imati EU i NATO.

Ministri obrane su po prvi puta sudjelovali i na sastanku Odbora Satelitskog središta Europske unije (EU SatCen) kojim je predsjedao Visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku EU-a. Ministrima je predstavljeno djelovanje SatCen-a te su razmijenjena mišljenja o ulozi SatCen-a u okviru Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU-a (ZVSP) i njegovom daljnjem razvoju. Državni tajnik Jakop naveo je kako se SatCen pokazao važnim alatom na području ZVSP-a i ZSOP-a pružajući relevantne i pravovremene obavještajne materijale čime se pridonosi situacijskoj svjesnosti i političkom odlučivanju.

Državni tajnik Jakop na sastanku Vijeća za vanjske poslove EU | Foto: EU/ Z. Enzo