Dva Canadaira natapala požarište na Biokovu

Dva Canadaira CL-415 Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OS RH) iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz vojarne Zemunik, danas, u subotu 27. kolovoza 2016. bila su angažirana u natapanju požarišta na Biokovu.

Riječ je području na kojem već nekoliko dana traje izdimljavanje bez otvorenog plamena te je današnji angažman Canadaira bio preventivne naravi.

Od početka ovogodišnje protupožarne sezone (20. lipnja) zračne snage 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a bile su angažirane u gašenju 108 požara (34 u Splitsko-dalmatinskoj, 33 u Šibensko-kninskoj, 22 u Zadarskoj, 16 u Dubrovačko-neretvanskoj, 2 u Istarskoj i 1 u Primorsko-goranskoj županiji).

Do 26. kolovoza 2016. u 68 dana trajanja ovogodišnje protupožarne sezone zračne snage su provele  735 sati (30 dana) u akcijama gašenja požara, pri čemu su izbacili oko 23 700 tona vode. Uz gašenje požara iz zraka zračne snage su pružale i potporu zemaljskim vatrogascima pri čemu su helikopterima Mi-8 MTV  prevezle 145 vatrogasaca i 55 tona vatrogasne opreme do požarišta.