Dva Canadaira upućena na gašenje požara kod Dubrovnika

Dva Canadaira CL-415 Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OS RH) iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO)  iz vojarne Zemunik danas, u  petak 26. kolovoza 2016,. upućena su na gašenje požara na otok Šipan kod Dubrovnika.

Od početka ovogodišnje protupožarne sezone (20. lipnja) zračne snage 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a sudjelovale su u gašenju 107 požara (po 33 u Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj, 22 u Zadarskoj, 16 u Dubrovačko-neretvanskoj, 2 u Istarskoj i 1 u Primorsko-goranskoj županiji).

Do 25. kolovoza 2016. u 67 dana trajanja ovogodišnje protupožarne sezone zračne snage su ukupno provele 730 sata (30 dana) u akcijama gašenja požara pri čemu su izbacili oko 23 300 tona vode. Uz gašenje požara iz zraka zračne snage su pružale i potporu zemaljskim vatrogascima pri čemu su helikopterima Mi-8 MTV  prevezle 145 vatrogasaca i 55 tona vatrogasne opreme do požarišta.