EDA objavila drugi poziv za nagradu obrambenih inovacija

Europska obrambena agencija (EDA) objavila je u utorak, 25. rujna 2018. godine 2. poziv na natječaj za nagradu tvrtkama i istraživačkim subjektima koji predlože nove i inovativne tehnologije, proizvode, procese ili usluge primjenjive u obrambenom polju (EDA Defence Innovation Prize).

Nagrade su posebno usmjerene na netradicionalne obrambene industrije i istraživačke subjekte s obzirom na njihovu rastuću ulogu u stvaranju i kreiranju ometajućih sposobnosti koje će europske oružane snage trebati u bliskoj budućnosti.
EDA nagrada za obrambene inovacije dodjeljuje se u iznosu od 30.000,00 EUR za inovativna obrambena rješenja korištenjem 5G mreže i “Internetom stvari” (“Internet of Things” – povezivanje uređaja putem Interneta).

Pravila natjecanja i uvjeti sudjelovanja i informacije o načinu prijave sadržani su u pravilima natjecanja

Sudjelovanje u natjecanju otvoreno je za inovatore svih industrija i istraživačkih institucija u Europi: proizvođačima obrambene industrije i civilnim/komercijalnim proizvođačima, velikim kompanijama i malim i srednjim poduzećima, obrambenim i civilnim istraživačkim zajednicama, a posebno se potiču prijave civilno/komercijalnih inovatora i istraživača proizvoda i usluga dvojne namjene.

Rok za prijavu je 2. studenog 2018. godine.

Više informacija:
•    Poziv za prijave
•    EDA Nagrada za obrambene inovacije

Europska obrambena agencija (European Defence Agency – EDA) je osnovana 2004. godine s ciljem pružanja potpore Vijeću Europske unije i državama članicama u njihovom nastojanju da unaprijede obrambene sposobnosti EU definirane smjernicama ZAJEDNIČKE SIGURNOSNE I OBRAMBENE POLITIKE EUROPSKE UNIJE – The Common Security and Defence Policy (CSDP).