Financijski plan Ministarstva obrane za 2022. godinu (izmjene i dopune prosinac 2022.)

Izmjene i dopune Financijskog plana Ministarstva obrane za 2022. godinu donesene su na temelju suglasnosti ministra financija od 1. prosinca 2022. godine, Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 144/22) i suglasnosti ministra financija od 20. prosinca 2022. godine.

Priloženi dokumenti:
370 KB