Fotogalerija: Hrvatska vojska u pomoći Zagrebu u sanaciji posljedica potresa