Fotogalerija: Banožić i Basarac potpisali Sporazum između MORH-a i Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije

Banožić i Basarac potpisali Sporazum između MORH-a i Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrijeBanožić i Basarac potpisali Sporazum između MORH-a i Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrijeBanožić i Basarac potpisali Sporazum između MORH-a i Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrijeBanožić i Basarac potpisali Sporazum između MORH-a i Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrijeBanožić i Basarac potpisali Sporazum između MORH-a i Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrijeBanožić i Basarac potpisali Sporazum između MORH-a i Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrijeBanožić i Basarac potpisali Sporazum između MORH-a i Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrijeMinistar obrane Mario Banožić u obilasku Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA 2021Ministar obrane Mario Banožić u obilasku Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA 2021Ministar obrane Mario Banožić u obilasku Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA 2021Ministar obrane Mario Banožić u obilasku Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA 2021Ministar obrane Mario Banožić u obilasku Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA 2021Ministar obrane Mario Banožić u obilasku Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA 2021Ministar obrane Mario Banožić u obilasku Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA 2021Ministar obrane Mario Banožić u obilasku Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA 2021Ministar obrane Mario Banožić u obilasku Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA 2021Ministar obrane Mario Banožić u obilasku Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA 2021Ministar obrane Mario Banožić u obilasku Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA 2021Ministar obrane Mario Banožić u obilasku Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA 2021Ministar obrane Mario Banožić u obilasku Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA 2021