Fotogalerija: Bilateralni sastanak u sklopu memorijalne ekspedicije Izraelskih obrambenih snaga

Bilateralni sastanak u sklopu memorijalne ekspedicije Izraelskih obrambenih snagaBilateralni sastanak u sklopu memorijalne ekspedicije Izraelskih obrambenih snagaBilateralni sastanak u sklopu memorijalne ekspedicije Izraelskih obrambenih snagaBilateralni sastanak u sklopu memorijalne ekspedicije Izraelskih obrambenih snaga