Fotogalerija: Dobrovoljno darivanje krvi u Zapovjedništvu za potporu

Dobrovoljno darivanje krvi u Zapovjedništvu za potporuDobrovoljno darivanje krvi u Zapovjedništvu za potporuDobrovoljno darivanje krvi u Zapovjedništvu za potporuDobrovoljno darivanje krvi u Zapovjedništvu za potporuDobrovoljno darivanje krvi u Zapovjedništvu za potporu