Fotogalerija: Hrvatska vojska u potpori gradovima Petrinji i Sisku

Vojni ordinarij monsignor Jure Bogdan danas je posjetio štićenike Doma za stare i nemoćne osobe u PetrinjiVojni ordinarij monsignor Jure Bogdan danas je posjetio štićenike Doma za stare i nemoćne osobe u PetrinjiVojni ordinarij monsignor Jure Bogdan danas je posjetio štićenike Doma za stare i nemoćne osobe u PetrinjiPostavljanje šatora naselju Postavljanje šatora naselju Postavljanje šatora naselju