Fotogalerija: Hrvatski i izraelski ministar obrane na poslovnom susretu u HGK

Foto: MORH/ J. Kopi, M. Čobanović

Hrvatski i izraelski ministar obrane na poslovnom susretu u HGKHrvatski i izraelski ministar obrane na poslovnom susretu u HGKHrvatski i izraelski ministar obrane na poslovnom susretu u HGKHrvatski i izraelski ministar obrane na poslovnom susretu u HGKHrvatski i izraelski ministar obrane na poslovnom susretu u HGKHrvatski i izraelski ministar obrane na poslovnom susretu u HGKHrvatski i izraelski ministar obrane na poslovnom susretu u HGKHrvatski i izraelski ministar obrane na poslovnom susretu u HGKHrvatski i izraelski ministar obrane na poslovnom susretu u HGKHrvatski i izraelski ministar obrane na poslovnom susretu u HGKHrvatski i izraelski ministar obrane na poslovnom susretu u HGKHrvatski i izraelski ministar obrane na poslovnom susretu u HGKHrvatski i izraelski ministar obrane na poslovnom susretu u HGKHrvatski i izraelski ministar obrane na poslovnom susretu u HGKHrvatski i izraelski ministar obrane na poslovnom susretu u HGK