Fotogalerija: “Krila Oluje” – najbolji nastup na međunarodnom aeromitingu u Slovačkoj

'Krila Oluje' - najbolji nastup na međunarodnom aeromitingu u Slovačkoj'Krila Oluje' - najbolji nastup na međunarodnom aeromitingu u Slovačkoj'Krila Oluje' - najbolji nastup na međunarodnom aeromitingu u Slovačkoj'Krila Oluje' - najbolji nastup na međunarodnom aeromitingu u Slovačkoj'Krila Oluje' - najbolji nastup na međunarodnom aeromitingu u Slovačkoj'Krila Oluje' - najbolji nastup na međunarodnom aeromitingu u Slovačkoj