Fotogalerija: Održana simulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požara

Održana simulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraOdržana simulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraOdržana simulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraOdržana simulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraZračne snage utrenirane i spremne za PP sezonuOdržana simulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraZračne snage utrenirane i spremne za PP sezonuZračne snage utrenirane i spremne za PP sezonuSimulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraZračne snage utrenirane i spremne za PP sezonuSimulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraOdržana simulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraOdržana simulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požara

Flickr: fotogalerija