Održana završna vježba SAVA STAR 22 | Foto:HV/ D. Varošanec

Fotogalerija: Održana završna vježba SAVA STAR 22

Održavanje vojne vježbe SAVA STAR 22 u GašincimaOdržavanje vojne vježbe SAVA STAR 22 u GašincimaOdržavanje vojne vježbe SAVA STAR 22 u GašincimaOdržavanje vojne vježbe SAVA STAR 22 u GašincimaOdržavanje vojne vježbe SAVA STAR 22 u GašincimaOdržavanje vojne vježbe SAVA STAR 22 u GašincimaOdržavanje vojne vježbe SAVA STAR 22 u GašincimaOdržavanje vojne vježbe SAVA STAR 22 u GašincimaOdržavanje vojne vježbe SAVA STAR 22 u GašincimaOdržavanje vojne vježbe SAVA STAR 22 u Gašincima