Fotogalerija: Posjet pripadnicima 2. HRVCON-a u misiji KFOR

Posjet pripadnicima 2. HRVCON-a u misiji KFORPosjet pripadnicima 2. HRVCON-a u misiji KFORPosjet pripadnicima 2. HRVCON-a u misiji KFORPosjet pripadnicima 2. HRVCON-a u misiji KFORPosjet pripadnicima 2. HRVCON-a u misiji KFORPosjet pripadnicima 2. HRVCON-a u misiji KFORPosjet pripadnicima 2. HRVCON-a u misiji KFORPosjet pripadnicima 2. HRVCON-a u misiji KFORPosjet pripadnicima 2. HRVCON-a u misiji KFOR