Fotogalerija: Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-u

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-uPotpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-uPotpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-uPotpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-uPotpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-uPotpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-uPotpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-uPotpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-uPotpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-uPotpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-uPotpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-uPotpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-uPotpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-uPotpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-uPotpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-uPotpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom posjetu HKoV-u