Fotogalerija – Predstavnici OESS-a u posjetu HVU ‘Petar Zrinski’