Fotogalerija – Pripadnici Inženjerijske pukovnije HKoV-a pružaju pomoć Gradu Vukovaru